Vážnym dôvodom, prečo sme si vybrali distribúciu pomerne drahých výrobkov je skutočnosť, že nie sme ľahostajní v otázke ochrany životného prostredia. Dnes, keď by sme mali klásť čo najväčší dôraz na znižovanie odpadov, nám médiá a obchodné reťazce doslova vnucujú nákup takých zbytočných, neefektívnych a často zdraviu škodlivých produktov, ktoré potom po roku vyhadzujeme a kupujeme ďalšie a ďalšie. Prečo? Pretože sú lacné!!! Skutočne by sme sa mali zamyslieť nad tým, dokedy to takto môže pokračovať. Dokedy budú praskať police v hypermarketoch pod karcinogénnymi teflónkami, ktorými je zamorená celá zemeguľa, vrátane organizmov veľrýb, či zárodku človeka v maternici? Dokedy nás bude baviť kupovanie a následné vyhadzovanie spotrebičov, ako sa to momentálne u väčšiny domácností rieši?

Naša spoločnosť sa pustila do reálneho riešenia tejto problematiky tým, že dováža a distribuuje výhradne len také produkty, ktoré zodpovedajú najvyšším požiadavkám a normám pre ochranu zdravia a výrobca na ne garantuje nadštandardnú, resp. doživotnú záruku, ktorou sa vaša investícia do našich produktov vráti v podobe spokojnosti , radosti a úspory, ktorú môžete denno-denne prežívať v kruhu vašich najbližších, pre ktorých môžete týmto spraviť len to najlepšie.

Recenzie