Jedným z vážnych dôvodov, prečo sme si vybrali distribúciu pomerne drahých výrobkov je tá skutočnosť, že nie sme ľahostajní v otázke ochrany životného prostredia. Dnes, keď by sme mali klásť čo najväčší dôraz na znižovanie odpadov, nám médiá a obchodné reťazce doslova vnucujú nákup takých zbytočných, neefektívnych a často zdraviu škodlivých produktov, ktoré potom po roku vyhadzujeme a kupujeme ďalšie a ďalšie. Prečo? Pretože sú lacné!!! Skutočne by sme sa mali zamyslieť nad tým, dokedy to takto môže pokračovať. Dokedy budú praskať police v hypermarketoch pod karcinogénnymi teflónkami, ktorými je zamorená celá zemeguľa, vrátane organizmov veľrýb, či zárodku človeka v maternici? Dokedy nás bude baviť kupovanie a následné vyhadzovanie spotrebičov, ako sa to momentálne u väčšiny domácností rieši?

Naša spoločnosť sa pustila do reálneho riešenia tejto problematiky tým, že dováža a distribuuje výhradne len také produkty, ktoré zodpovedajú najvyšším požiadavkám a normám pre ochranu zdravia a výrobca na ne garantuje nadštandardnú, resp. doživotnú záruku, ktorou sa vaša investícia do našich produktov vráti v podobe spokojnosti , radosti a úspory, ktorú môžete denno-denne prežívať v kruhu vašich najbližších, pre ktorých môžete týmto spraviť len to najlepšie.

Naše diamantové riady sú ekologicky vyrábané, s využitím hydro energie zo  švajčiarskych Álp a navyše sa vyrábajú z recyklovateľného materiálu. Francúzsky výrobca našich kuchynských robotov tiež kladie veľký dôraz na to, aby ročne znižoval ekologickú stopu pri výrobe.

Poslaním našej spoločnosti je vrátiť zmýšľanie spotrebiteľov do čias spred 40-50 rokov, keď  si vedeli zadovážiť také spotrebiče, či akékoľvek iné produkty, ktoré im slúžili zopár pekných rokov. V tej dobe to nebola tiež lacná záležitosť, ale si ich človek stačil zadovážiť raz a slúžili mu takpovediac po celý život. Spotrebiteľ sa o svoje produkty potom staral a zároveň si ich aj vážil!

Recenzie